Αυτή η ιστοσελίδα είναι το διαδικτυακό περιοδικό “Αθλούμαι … τρέφομαι σωστά” του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθηνών.
Εδώ θα διαβάσετε άρθρα, που αφορούν την άσκηση και τη διατροφή. Μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου αρθρογράφησαν στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
Επιμέλεια:
Αλέξανδρος Λαζαρίδης
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
MSc Διατροφή & Άσκηση